Zaarderheiken

Posted on 9 jul 2012 in Lopende projecten, Projecten

Golfbaan Zaarderheiken –

In 2003 is Jol Golf Design betrokken bij het project golfbaan Zaarderheiken te Venlo. Op een totaal project gebied van  circa 300 ha was de gemeente Venlo voornemens diverse  ontwikkelingen te realiseren.  Netto 140 ha bedrijventerrein, 20 ha rail terminal, 45 ha bedrijvenpark en 90 ha golfterrein. Naast deze invulling was er de wens vanuit de gemeente de Floriade 2012 te realiseren. Jol Golf Design werkte mee aan de vele tientallen modellen ten behoeve van De Milieu Effect Rapportage en het Bestemmingsplan, dat laatste kwam gereed in januari 2006.

De provincie besloot medio 2007 om een nieuwe hoofdontsluiting door het gebied van de toekomstige golfbaan aan te leggen. Jol Golf Design heeft als gevolg daarvan een nieuw masterplan  ontworpen. Een deel van dit nieuwe plan viel buiten het fingerende bestemmingsplan waardoor het project vertraging opliep.

In 2012 is een nieuwe stap gezet richting realisatie. Een van de laatste benodigde percelen is in het bezit gekomen van de gemeente Venlo.

Projectgebied Golfbaan Zaarderheiken ligt nabij het gelijknamig knooppunt van snelwegen A67 – A73. Het gebied kenmerkt zich door de aanwezigheid van duinzand, dennenbossen en wordt doorkruist door een beekje. Allen ingrediënten voor het creëren van een golfbaan met uitzonderlijke hoge belevingswaarden.

Jol Golf Design heeft een masterplan getekend voor 27 holes, een 18holes championship course en een 9 holes executive course (Par3-4) met uitgebreide oefenfaciliteiten. Binnen de golfbaan wordt er veel nieuwe natuur gemaakt welke aansluit op de bestaande ecologische hoofdstructuur (EHS), waaronder, tientallen ha natuurcompensatie door middel van heide, bos en schraalgrasland.

De nieuwe golfbaan zal profiteren van de gerealiseerde infrastructuur van de Floriade 2012 welke in april 2012 van start ging.