Quality Scan

Posted on 26 aug 2011 in Het spel met de natuur, Publicaties

Quality Scan

De quality scan is een verslag in hoofdlijnen over de huidige situatie. Het rapport beschrijft, in woord en beeld, de golftechnische en esthetische elementen per golf hole. Zonodig worden er, per hole, adviezen gegeven voor het wijzigen van de huidige situatie. Dit gebeurt alleen wanneer ze een aanvulling en verbetering vormen voor de hole zelf en de golfbaan in het algemeen. De gegeven suggesties kunnen worden ondersteund door met photo-shop bewerkte foto’s. De bestaande cultuurtechnische omstandigheden van de baan worden zijdelings betrokken in de adviezen.

Golf technische zaken

Alle elementen die te maken kunnen hebben met het golfspel. De elementen hebben invloed op de moeilijkheidsgraad van het spel. Hazards als water, bunkers, beplanting en fairwaybelijning (maairegime), maar ook de psychologie en strategie, worden per hole kritisch bekeken en getoetst.

Esthetisch

Alles wat te maken heeft met het beeld, de visuele indruk van de golfholes. Gebruik maken van de elementen water, bunkers, maairegime, zichtlijnen, beplantingsvakken en solitairbomen.

Doel

Het uiteindelijke doel is een beheerbare, golftechnisch en esthetisch verantwoorde baan zoals de golfarchitect die voor ogen heeft in relatie met de wensen en mogelijkheden van eigenaar en gebruikers. Het rapport moet een handvat zijn, dat als steun fungeert voor het beheer op korte en op lange termijn en zal de basis vormen voor noodzakelijke renovaties, vastgelegd in een meerjaren werkplan. Dit laatste plan wordt door de golfclub zelf opgesteld in samenspraak met de architect en zonodig ook met een cultuurtechnisch adviseur.

Kenmerken