Naarderbos

Posted on 6 jun 2018 in Gerealiseerde projecten, Projecten

Naarderbos – Naarden

De golfbaan maakt een onderdeel uit van een recreatiegebied dat ontwikkeld is in de zeventiger jaren, maar waarvan de kosten van het onderhoud voor de gemeente Naarden destijds een te grote financiële last was geworden en het gebied daardoor erg verwaarloosd werd. Eind negentiger jaren werd besloten er een revitaliseringsproject op te starten. Daarnaast moest een afgeronde stortplaats naast de Hollandse brug, in het project worden meegenomen.

1998
Uitschrijving van een prijsvraag voor de herinrichting van het gebied. De combinatie Afvalzorg, Grontmij en Jol Golf Design kwam van de 13 inzendingen met het beste totaalplan voor het gebied en mocht het plan verder uitwerken.
Het moest een breed toegankelijke baan worden met een kwalitatief hoog niveau van inrichting. M.a.w. de baan moest een specifieke aantrekkelijkheid krijgen voor de serieuze golfer en zich daarmee onderscheiden van de vele andere banen in de regio die op dat moment in ontwikkeling waren. Het landschappelijke uitgangspunt van spelen rond een meer, in bos, in de openruimte en op de hoogte van de stortplaats, gaf ook alle aanleiding om een uitdagend ontwerp te maken.

2001
Start van de werkzaamheden met de aanleg van de korte holes.

2003
Start aanleg eerste 9 holes in het lage gebied van de recreatieplas en de vogelweide
Opening korte baan

2004
Opening van de eerste 9 van de 18 holes baan

2006
Start aanleg van de holes op de twee stortplaatsen naast de Hollandse brug (RW A6)

2007
Opening 18 holes baan

2009
Inrichtingsplannen voor omgeving clubhuis; voorstel 19de hole

2012
Aanleg ecologische verbinding zonedoor hole 5, 7, 8, 9 en 18. Aanpassing baan

2017/2018
Evaluatie baan; voorstellen voor aanpassing en verbetering

 

Kenmerken