Lochemse GC

Posted on 20 okt 2013 in Gerealiseerde projecten, Lopende projecten, Projecten

Lochemse Golf Club ‘De Graafschap’

 

2011  – Jol Golf Design is benaderd om haar expertise de delen met als doel een heldere lange termijn, meerjarenplan op te stellen. De inventarisatie vond plaats in 20012. Jol Golf Design presenteerde haar conclusies en aanbevelingen aan baancommissie en bestuur in de nazomer van datzelfde jaar. De baananalyse vormde de basis van het ‘5 jaren baanplan 2013-2017’ een plan die de baan en club op de toekomst moet voorbereiden.

In 1936 had de toenmalige burgemeester van Lochem, de heer R. van Luttervelt, plannen voor de aanleg van een golfbaan. Door de Tweede Wereldoorlog kwamen deze plannen niet tot uitvoering. Dit duurde tot 1987. Wethouder mevrouw L. van der Velden blies toen het initiatief nieuw leven in. De zoon van de oud-burgemeester, de heer ir. W. Van Luttervelt, was op dat moment eigenaar van landgoed ‘Het Rad’. Samen met de heer mr. C.W.H. van Dam, landgoedeigenaar van ‘Het Hameland’ werd hij enthousiast over de plannen.

De 18 holes par 72 golfbaan is op een unieke manier aangepast aan de natuurlijke omgeving. In augustus 1993 werden de eerste negen holes geopend. De tweede negen holes zijn in mei 1995 in gebruik genomen. De ontwerpers Eschauzier & Thate hebben een baan ontwikkeld in een prachtig cultuurhistorisch, Achterhoeks coulisselandschap op een voor golf ideale bodem n.l. zand.

De totale lengte voor de heren is 6.057 meter en voor de dames 5.277 meter. Waterpartijen, poelen,  moeras en heide alsmede de afwisseling tussen bos en open landschap maakt een ronde golf op de Lochemse Golf- & Countryclub ‘De Graafschap’ tot een prachtige wandeling.

Medio 2001 is de 3-holes-oefenbaan vernieuwd naar het ontwerp van Belgische architect Steensels.

2011 – Jol Golf Design presenteert haar conclusies en aanbevelingen aan baancommissie en bestuur.

2012 – Al in de winter van 2012/2013 vinden de eerste renovaties plaats zoals in rapportage zijn beschreven. O.a. doorvoeren van enkele aanpassingen maairegime alsmede de verschraling van de carry van hole1.

2013/2014 voorbereidingen voor bunker en tee renovaties hole 1, 3 9, 10, 11 en 13

 

Link naar de website van Lochemse Golf & Countryclub ‘De Graafschap’:  http://www.lochemsegolfclub.nl/