Golfbaan Zaarderheiken bij Venlo stap naderbij

Posted on 11 jun 2012 in Publicaties

Maandag 11 juni 2012;

De realisatie van Golfbaan Zaarderheiken te Venlo, een project van Jol Golf Design, is na een voorbereidingstijd van zo’n 10 jaar weer een stap naderbij gekomen.

Het betreft de aanleg van 18 holes en een 9 holes par3 in Park Zaarderheiken te Venlo. Hiervan was in 2002 al sprake. Om het plan te kunnen realiseren verhuist het melkveebedrijf van Twan Peelen naar America, merkwaardig genoeg dicht in de buurt van de daar aanwezige golfbaan. In 2007 keurde de RvS een deel van de voorgenomen wijziging van het bestemmingsplan af en kreeg de gemeente Venlo geen groen licht om de gronden van Peelen te onteigenen om op zijn gronden een natuurpark annex golfbaan te realiseren.

Gemeente Venlo gaat nu een extra krediet vragen van 3,65 miljoen euro, die blijkens een artikel in de regionale pers niet uitsluitend bestemd is voor de veehouder.

Gerard Jol van betrokken golfartchitectenbureau Jol Golf Design verklaarde desgevraagd dat golfbaanprojecten doorgaans een lange adem vergen: “Wij sinds de aanvang het project hier al bij betrokken, zoals bij de bestemmingplanprocedure, de MER, de vele planmodellen m.b.t. wijzingen van de grondsituatie en de aanloop naar de daadwerkelijke realisering, en dan nog ons ‘normale’ werk.”