Gast in het landschap

Posted on 26 aug 2011 in Het spel met de natuur

Gast in het landschap

Wat uniek is aan golf is de grenzeloze diversiteit aan het type golfbanen terwijl het spelletje zelf wereldwijd onveranderd blijft. Veel van de golfbanen uit de jaren ’60 en ’70 zijn geïnspireerd op de Amerikaanse stijl (Robert Trent Jones sr) ,waarbij het spel dominant is boven het landschap. Wanneer golfbanen als een park, op een vuilstort of in een nieuw bos zijn aangelegd, kan het project als een autonoom gebied worden gezien. Ligt het in een gevoelig landschap met hoge natuur, ecologische of cultuurhistorische waarde, moet de golfbaan hier op anticiperen. Om de landschappelijke kwaliteit te kunnen waarborgen moeten de golfholes zo ruim mogelijk worden opgezet. Door golfholes in deze grotere ruimte weer te clusteren ontstaat er veel ruimte voor landschappelijke en ecologische inpassing. Het blijft echter een balans tussen opbrengst (exploitatie) en aankoopkosten (grond verwerving).

Uitbuiten aanwezige landschappelijke kwaliteit

Iedere beroemde top baan heeft zijn eigen specifieke kenmerken. “The Home of Golf” St-Andrews, een van de oudste en meest besproken banen ter wereld heeft geen enkele boom. Op Augusta National, in de Verenigde Staten, speelt men tussen de dennebomen. Cypress piont is mede beroemd geworden door een hole waar je de green aanspeelt over de zee. Wat de top banen gemeen hebben is het uitbuiten van de grootst aanwezige landschappelijke kwaliteit.

Het is niet omdat ‘The old course’ St-Andrews geen bomen heeft, maar omdat hij optimaal gebruik maakt van de aanwezige landschappelijke kwaliteiten. Openheid, wind, zee-zicht, duinen, geonduleerde fairway’s etc.

Ook in Nederland hebben we nog de openheid en vergezichten die als thematiek kunnen gelden op golfbanen. De doorsnee golfer heeft echter vaak een negatief beeld van deze polder-banen. Men kan zich echter afvragen of dit aan de openheid ligt.

Voorkomen moet worden dat de gebruiker, de golfer, de te realiseren holes in een open gebied niet achteloos bestempeld als “saai” en/ of “slecht”. Subtiele ontwerpmiddelen moeten worden aangewend om het golfspel toch aantrekkelijk te maken.

Educatie

Heel belangrijk is educatie, informatie uitwisseling. Wanneer het publiek enigszins op de hoogte is van de situatie, uitleg krijgt over het landschap en verteld wordt hoe alles tot stand is gekomen, zal begrip verwacht kunnen worden. Het streven is dat de golfer trots is op “zijn unieke” golfbaan!

Kenmerken