De Dorpswaard

Posted on 9 aug 2012 in Gerealiseerde projecten, Lopende projecten, Projecten

De Dorpswaard –

Reeds in de tachtiger jaren waren er plannen ontwikkeld voor een golfbaan in de dorpswaard te Kerkdriel. Deze plannen bleken echter financieel en technisch niet haalbaar en in 1992 is Jol Golf Design op advies van de N.G.F. bij dit interessante project betrokken geraakt.

Het unieke van de golfbaan is dat het gelegen is een uiterwaard van een ‘dode’ arm van de rivier de Maas, welke periodiek bij hoge waterstanden onderloopt.

Bij de ontwikkeling van de baan was de inschatting dat het projectgebied eens in de 200 jaar geheel zou komen te overstromen, maar met een grotere frequentie zouden er wel delen van de baan overstromen.

Dit ‘overstromings’ gegeven hebben wij als uitgangspunt voor de vormgeving genomen. Door een “kwelder”landschap te creëren met veel hoogteverschillen is het mogelijk gemaakt dat bij een stijgende rivier het water snel naar binnen stroomt, maar dat het bij zakkend water ook weer snel weg zal weg trekken. De snelheid is relevant om zo min mogelijk ‘drassig land’, dat lang onder water gestaan heeft, achter te laten.

De meest kwetsbare delen van de baan, de greens, werden op 5.20m boven gemiddeld rivier peil aangelegd.

Het gegeven van het terrein was een vrijwel vlakke uiterwaard, speelweide van het voormalige natuurzwembad aan de zijarm van de Maas en een jong aangeplant bos nabij het binnenzwembad. Het terrein was geschikt voor de aanleg van 9 volwaardige en interessante holes, maar de beperkte ruimte was niet voldoende voor een Driving Range. De enige mogelijkheid daartoe was het gebruik van het oude zwembad wat nu dient als “Driving Range on Water”.

De Dorpswaard was in begin jaren ’90 een van de eerste nieuwe banen in de regio die onder architectuur is aangelegd en hij staat nog altijd hoog op de lijst van beste 9 holes banen van Nederland. De baan wordt zeer gewaardeerd door  zowel de clubleden als de greenfee spelers, met name door zijn imposante green complexen die zonder uitzondering allemaal hoog gelegen zijn.

2010

Jol Golf Design is gevraagd een Quality Scan rapportage te maken om de kwaliteit van de holes eens goed in kaart te brengen. Belangrijkste doel van de rapportage is het optimaliseren van de holes in de aspecten golftechniek, schoonheid, veiligheid en beheerbaarheid.

2010

Aanvang renovatie fase I. Op basis van de Quality Scan worden de eerste 3 voor-greens, hole 1, 7en 8 worden opnieuw opgebouwd en aangelegd alsmede enkele bunkers geretoucheerd.

2011

Renovatie Fase II. Op basis van de Quality Scan worden de voor-greens van hole 3 en 4 en 5 gerenoveerd. De greenbunkers en fairwaybunkers worden geretoucheerd. Jol Golf Design ondersteund  met beplantingsadviezen en regulier het onderhoud.

2012

Renovatie Fase III Op basis van de Quality Scan wordt de voorgreen van hole 6 gerenoveerd en voorzien van een nieuwe opbouw. De bunkers van holes 6 en 2 worden geretoucheerd. De par5 hole 9 krijgt een nieuwe target bunker waarmee de strategie van de hole veranderd.

Link naar de website van de Dorpswaard: www.dorpswaard.com