De Amsterdamse Golf Club start op advies van Jol Golf Design een duurzaam project

Posted on 3 dec 2018 in Publicaties

 

De Amsterdamse Golf Club start op advies van Jol Golf Design een duurzaam project met de doorstroming van overtollig water van het Havenbedrijf Amsterdam door de sloten en vijvers op de golfbaan. Het water op de baan krijgt behoudens regenval geen verse aanvoer en is daarom van slechte kwaliteit o.a. door gebrek aan zuurstof, in de zomermaanden is er zelfs sprake van blauwalg. Met de aanvoer van dit goede water kan de biodiversiteit in de waterpartijen aanzienlijk verbeteren.

De baan van de Amsterdamse Golf Club ligt naast een gebied met grote gebouwen van het Havenbedrijf Amsterdam. Het regenwater van deze gebouwen wordt opgevangen in vijvers, maar een groot deel wordt direct gestort in de poldersloot en afgevoerd naar het gemaal. Het idee is nu om het overtollige regenwater van die gebouwen eerst door de vijvers van de golfbaan te laten stromen, alvorens het in de poldersloot terecht komt. Deze doorstroming kan met natuurlijk verval plaatsvinden, omdat het waterpeil van de vijvers op dit industriegebied 1.5 m hoger is dan het peil van de waterpartijen op de golfbaan, die zelf weer 1.5m hoger is dan dat van de poldersloten. Hierdoor zijn er geen energie kosten in het spel.

Het plan sluit aan bij de actuele ideeën over waterberging van de Waterschappen en andere overheden, die gericht zijn op het eerst vasthouden van water na forse regen buien, alvorens het af te voeren naar de gemalen.