AMVJ Golf

Posted on 19 jun 2018 in Gerealiseerde projecten, Lopende projecten, Projecten

 

AMVJ Golf – sportpark ’t Loopveld Amsterdam

In opdracht van de gemeente Amsterdam wordt een onderzoek verricht naar de mogelijkheid van de aanleg van drie golfholes in een aanliggend recreatiegebied. Deze holes zijn noodzakelijk om de golfclub, die nu voor een deel op de sportvelden speelt en die mogelijkheid komt te vervallen, van voldoende ruimte te voorzien om te kunnen blijven bestaan.

2013
Eerste verkenningen herinrichting golf binnen het sportpark en deel buiten het park

2014
Vervolg studies n.a.v. uitbreiding kunstgrasvelden t/m Model 6

2015
Plannen worden voorgelegd aan Groengebied Amstelland en wijzen het plan vooralsnog af

2017
Herstart van de planvorming. Nadere uitwerking drie holes in het buitengebied.
Studies t/m model 10. Kostenramingen en detail overleg met belanghebbende projectgroepen en instanties

2018
Verwerking van reacties in model 11. Inspraakavond buurtbewoners. Afwijzing van het gebruik van het recreatiegebied voor golfholes. Start totaalplan herinrichting Sportpark