Amsterdamse Golf Club

Posted on 1 jul 2014 in Lopende projecten, Projecten

Amsterdamse Golf Club –

De Amsterdamse Golf Club ( in de wandeling ‘De Amsterdamse’) is opgericht in 1934 en behoort tot de oudste golfclubs van Nederland. Oorspronkelijk begonnen in Duivendrecht, is deze sinds 1990 gevestigd ten westen van Amsterdam, nabij Halfweg. De Amsterdamse is in de loop der jaren uitgegroeid tot een van de fraaiste parkbanen van Nederland. Typische kenmerken ervan zijn: Een licht geonduleerd terrein met veel waterpartijen, solitair bomen en bospartijen. Nabij de tees en op overhoeken krijgt de natuurontwikkeling de voorrang. De baan is, naar het oorspronkelijk ontwerp van Baron Rolin, is in de loop der jaren rigoureus gerenoveerd. Hierbij heeft Jol Golf Design van begin af  aan het ontwerp en de begeleiding van de uitvoering verzorgd. De club beschrijft de intensieve renovatieperiode als volgt:

In de loop van de jaren is er voortdurend gewerkt aan verbetering en verfraaiing van de baan. Binnen ons concept ‘van en voor leden’ zijn wij gelukkig met het lidmaatschap van golfbaanarchitect Gerard Jol. Hij heeft bijvoorbeeld in 1992 al de renovatie van alle greens en surroundings verzorgd en is in feite voortdurend betrokken bij de kwaliteitsverbetering van onze baan. Van 2006 tot 2008 hebben we een totale vernieuwing doorgevoerd onder de titel ‘De Amsterdamse op de schop’, waarmee onze baan zowel golftechnisch als landschappelijk nog aantrekkelijker werd, onder andere door het water meer in het spel te betrekken en de fairways te voorzien van ondulaties en glooiingen. Bovendien is de waterhuishouding geoptimaliseerd, zodat onze baan onder vrijwel alle weersomstandigheden goed bespeelbaar is.

2012: Renovatie hole 14.

Deze Par 5 wordt aan meerdere kanten omzoomd door water. De waterpartijen zijn van een beschoeiing voorzien, doch op verschillende plekken traden verzakkingen op. Om de noodzakelijke herstelwerkzaamheden ook een speltechnische en esthetische meerwaarde te verschaffen, zijn oeverbunkers gemaakt in de dogleg en voor de green. Verder zijn daar ook de taluds afgevlakt.

2013: Renovatie van onder andere omgeving green hole 9

Link naar de website van de Amsterdamse Golf Club: www.amsterdamsegolfclub.nl