Amelisweerd

Posted on 9 jul 2012 in Gerealiseerde projecten, Projecten

Amelisweerd –

Eind jaren 90 heeft Jol Golf Design de eerste golfbaan binnen de gemeente grenzen van de stad Utrecht  ontworpen. Op de terreinen van de voormalige renbaan Mereveld  en in de fraai begroeide omgeving nabij het landgoed Amelisweerd en het Fort Lunetten is een aantrekkelijke baan gerealiseerd. Kenmerkend zijn de oude meidoornhagen die de baan scheiden in verschillende “groene kamers”, waarin  gevarieerde golfholes  langs  waterpartijen en tussen solitair bomen  gesitueerd  zijn. Op een relatief beperkt terrein is het mogelijk gebleken een uitdagende Par 70 baan en een goed geoutilleerde  oefenaccommodatie aan te leggen.

Voorjaar 2012: Jol Golf  Design heeft voorstellen gedaan de oefenaccommodatie te verbeteren en uit te breiden, zodat het samen met de geonduleerde Par 3 baan, een fraai geheel vormt.

Link naar de website van Amelisweerd: www.amelisweerd.nl